DOMOV Slovakia, a.s.

sme stavebno-inžinierska organizácia, ktorá sa zaoberá:

 • prípravou a inžinieringom stavebných diel
 • projektovaním stavieb podľa požiadaviek investora
 • dodávkou a realizáciou stavieb
 • výrobou, dodávkou a montážou montovaného systému PANTER
 • poradenstvom pri získavaní podpory zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR
 • výkonom činnosti stavebného dozoru
 • komplexným poradenstvom v stavebníctve

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Pavol Karaba
predseda predstavenstva

Ing. Samuel BABJAK
člen predstavenstva

p. Peter GANDI
člen predstavenstva, riaditeľ spoločnosti

 

 • spoločnosť je exkluzívnym výrobcom a dodávateľom stavieb, montovaným stavebným systémom PANTER, modernou technológiou, ktorá spája rýchlosť výstavby a prijateľnú cenu s vynikajúcimi mechanicko - fyzikálnymi vlastnosťami
 • spoločnosť poskytuje kompletnú podporu pri prípravu a realizáciu projektov v rámci štátnych programov rozvoja bývania pre obce a mestá na celom území SR (nájomné byty, sociálne byty a pod.)
 • spoločnosť vlastní práva na typové projekty rodinných domov, radových rodinných domov, bytových domov, stavaných montovaným stavebným systémom PANTER
 • spoločnosť vlastní know-how na komplexný proces výstavby lokalít rodinných domov, aj skupín bytových domov
 • spoločnosť je dodávateľom a realizátorom výstavby výrobných prevádzok, hál, skladov a pod., konštrukčných systémov z drevených styčníkových väzníkov, ľahkých oceľových konštrukcií a montovaných systémov