KONTAKTY SPOLOČNOSTI

Na tejto stránke sú kontakty spoločnosti.

Sídlo spoločnosti:

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava

TELEFÓN: +421 - 2 - 4921 2811
FAX: +421 - 2 - 4921 2821

email: info@domslov.sk